1. Av-yritykset

Av-yritykset ovat valtuutettuja asbestipurkuyrityksiä, jotka sitoutuvat toimimaan Av-menetelmän mukaisesti. Sitoutumiseen kuuluu viisi osiota:

  • Yritys käyttää purkutöissään vain työntekijöitä, joilla on APT:n hyväksymä asbestipurkajan pätevyys ja siitä osoituksena pätevyyskortti.
  • Yrityksen työterveyshuolto ja työntekijöiden altistusseuranta on huolella hoidettu.
  • Yrityksen käyttämien koneiden ja laitteiden huolto on säännöllistä ja dokumentoitua
  • Yritys noudattaa sinisen asbestin käsittelyssä erityisiä ohjeita
  • Yritys laatii jokaisessa asbestipurkukohteessaan itselleluovutusdokumentin
  1.  

Yrityksen tulee jättää SAP ry:n hallitukselle AV-hakemus, jonka hallitus käsittelee. Lopullisen päätöksen hyväksymisestä tekee Asbestipätevyystoimikunta.

Tällä hetkellä seuraavat yritykset ovat sitoutuneet toimimaan Av-menetelmän mukaisesti:

 Av-yritykset.