Pätevöityneet asbestipurkajat

Asbestipurkajan pätevyyskortti on henkilökohtainen kortti. Sitä voi kuitenkin hakea työntekijälleen vain yritys, jolla on asbestipurkuvaltuutus ja joka on sitoutunut toimimaan Av-menettelyn mukaisesti. Hakemukset käsittelee ja hyväksyy APT.

Pätevyyskortin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi hyväksytysti suoritettu Asbestipurkukoulutus sekä vähintään 9 kuukauden toimiminen alalla. Ensimmäinen kortti myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen purkajan on hyväksytysti suoritettava Asbestipurkajan täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksen jälkeen voidaan myöntää viisi vuotta voimassa oleva pätevyyskortti. Tämän jälkeen on viiden vuoden välein hyväksytysti suoritettava täydennyskoulutus.

Täydennyskoulutus on kestoltaan puolet lakisääteisestä Asbestipurkukoulutuksesta ja sen tarkoituksena on ylläpitää purkajien ammattitaitoa muuttuvan lainsäädännön ja muuttuvien työmenetelmien mukaisesti.

Tällä hetkellä Asbestipurkajan pätevyyskortti on myönnetty seuraaville henkilöille:

Pätevöityneet asbestipurkajat.