Täydennyskouluttajat


Asbestipurkukursseja voivat järjestää koulutuslaitokset, joilla on Työministeriön hyväksyntä koulutuksen antamiseen. Asbestipurkukurssit ovat pääsääntöisesti nelipäiväisiä ja niiden tulee sisältää tarvittavat tiedot ja käytännön harjoitukset asbestipurkutöihin.

Täydennyskoulutuksen osalta on päädytty sellaiseen ratkaisuun, että täydennyskoulutusvaltuutus myönnetään hakemuksesta henkilöille, joilla on pitkäaikainen kokemus asbestityöstä ja/tai asbestikoulutuksesta. Nämä henkilöt voivat toimia vastuullisina kouluttajina useissa eri koulutuslaitoksissa. Valtuutuksen myöntämisellä henkilölle varmistetaan, että kouluttajalla on riittävä pätevyys alalla.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään periaatteessa samat asiat kuin Asbestipurkukoulutuksessa - mutta tiiviimmällä ja ajankohtaisiin asioihin enemmän keskittyvällä ohjelmalla. Täydennyskoulutus voi olla kaksipäiväinen päiväkurssi tai nelipäiväinen iltakurssi.

Tällä hetkellä täydennyskoulutuspätevyys on myönnetty seuraaville henkilöille:

Täydennyskouluttajat.