Koulutuspalvelut

SAP ry on ollut mukana luomassa asbestityöntekijöiden koulutusta.

Vuoden 2011 alusta lähtien asbestipurkutyön johtajalla ja työntekijällä on oltava suoritettuna asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.

Työnjohtaja, työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on saanut tämän asetuksen voimaan tullesa voimassa olleessa Valtioneuvoston päätöksen asbestityöstä 1994/1380 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön, on tämän asetuksen estämättä oikeutettu edelleen tekemään tätä työtä.

Kyseiset asbestipurkutyöhön hyväksytyt henkilöt saavat suorittaa asbestitöitä ainoastaan näihin töihin valtuutetussa yrityksessä.

SAP:n jäsenyritykset toteuttavat myös yrityskohtaisesti räätälöityjä kursseja. Lisäksi useiden yritysten edustajat tulevat mielellään kertomaan myös muista aiheista, kuten home- ja kosteusaneeraukset sekä muut vaaralliset aineet.

SAP ry järjestää myös itse seminaareja ja tietoiskuja jäsenilleen sekä asiakkaille ja kiinteistöjen omistajille sekä niiden huollosta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille.

Koulutusta järjestävät tai kouluttajina toimivat edustajat mm. seuraavista SAP ry:n jäsenliikkeistä:

ASTQ Supply House Oy

Asynea Oy

Lifa Air Oy Ltd

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

AsBestMen Oy

Imu-Tec Oy Ab

Mikrofokus Oy

Rakta Network Oy

TTS Koulutus