Kosteus- ja homevaurioselvitykset

KATTO- JA PUTKIVUODOT

PUUTTEELLINEN KOSTEUS- TAI LÄMPÖERISTYS

HUONO SALAOJITUS

RIITTÄMÄTÖN ILMANVAIHTO

LIIAN MATALAT PERUSTUKSET

KOSTEUDEN TIIVISTYMINEN

Kosteusvauriot ilmenevät joko suoranaisena vesivuotona, kosteusjälkinä, pinnoitteiden irtoamisena tai vioittumisena jne.

Seurauksena voi olla näkyvää homekasvustoa. Tavallista kuitenkin on, että homekasvu on näkymättömissä pintamateriaalien alla. Kosteusvaurion seurauksena syntyneeseen homeongelmaan viittaavat rakennuksen epämääräisen tunkkainen ilma, maakellarin tai homeen haju. Myös ihmisten sairastelu, joka vähenee tai katoaa poistuttaessa rakennuksesta, voi viitata homevaurioon.

Kosteus- ja homevaurioiden tutkimuksia tekevillä tulee olla vahva teoreettinen ja käytännön kokemus rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta, selvä käsitys rakenteiden erilaisista mahdollisista kosteusteknisistä vauriotavoista sekä erilaisista mahdollisista korjaustavoista ja -menetelmistä sekä eri aikakausien rakentamistapojen tuntemus.

Kosteus- ja homevauriotutkimuksia tekevät mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet:

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy

Delete Finland Oy

AsBestMen Oy

Asve-San Oy Ab

AT Kiinteistöcontrol Oy

Kainuun AHA-asiantuntijat Oy

VITA-Terveyspalvelut Oy/Vita Laboratorio

WSP Finland Oy

Ylö-Asbest Oy

Tutkimusmenetelmiä ovat mm.:

Aistinvaraiset pintoja rikkomattomat menetelmät, esim. näköhavainnoin, haistelemalla, kuuntelemalla ja päättelemällä.

Mittaamalla rakenteita rikkomatta, esim. pintakosteudenilmaisin, pintalämpömittari (esim. infrapuna-), lämpökamera.

Mittaamalla tai kuvaamalla rakenteita sisältä, esim. koetuspiikki, suhteellisen kosteuden mittari, videokamera, endoskooppi.

Avaamalla rakenteita perustelluista paikoista. Samalla voidaan ottaa tarvittavat materiaalinäytteet laboratorioanalyysiin.

Mikrobitutkimukset.