Materiaalien ja mikrobien tutkimukset

SAP ry. on mukana kehittämässä toimintatapoja ja menetelmiä haittojen ennakointiin, tunnistamiseen ja ehkäisyyn.

Asbestin, ja muiden vaarallisten aineiden sekä mikrobivaurioituneiden kohteiden kartoittajat käyttävät ajanmukaisia ja pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvia tutkimus- ja analyysipalveluja. Materiaalinäytteitä analysoidaan mm. sisäilmaongelma-, ja asbestikartoituskohteista.

Perusmenetelminä ovat mm. valomikroskooppiset, elektronimikroskooppiset ja röntgenmikroanalyyttiset tutkimus- ja analyysimenetelmät.

Laboratoriossa voi teettää mm.:

asbestianalyyseja materiaaleista ja pölyistä

home- ja mikrobianalyyseja

työpaikoilta otettujen pölynäytteiden analyyseja

ympäristönäytteiden analyyseja

Materiaali- ja mikrobitutkimuksia tekevät mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet:

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy

Asbrak Oy

AT Kiinteistöcontrol Oy

bestLab Oy

Delete Finland Oy

Labroc Oy

Materiaalitutkimuslaboratorio Mikrofokus Oy

VITA-Terveyspalvelut Oy

WSP Finland Oy