Sisäilmatutkimukset

Useat SAP ry:n jäsenyritykset ovat erikoistuneet rakennusten sisäilman ongelmien tutkimiseen ja poistamiseen.

Sisäilmatutkimus alkaa usein haastattelututkimuksesta, jolla kartoitetaan henkilöstön kokemat huonoon sisäilman laatuun viittaavat ongelmat. Yhteenvedon perusteella etsitään ongelmien aiheuttajat, määritellään niiden laajuus ja laaditaan ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

Jatkotoimenpiteitä ovat mm.:

  • sisäilmaston kuntotutkimukset
  • ilmanvaihdon toimintatarkastukset ja mittaukset
  • pölymittaukset ilmasta ja pinnoilta
  • näytteiden otto mikrobien aiheuttaman terveyshaitan toteamiseksi
  • kuntoarviot
  • kuntotutkimukset>
  • kosteus- ja homevauriokartoitukset>
  • rakennustekniset selvitykset

Sisäilmatutkimuksia suorittavat mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet: