Jälkivahinkojen torjunta, vahinkosaneeraus

Tulipalo voi jäädä pieneksi, mutta jälkivahinkojen takia vahingot voivat muodostua yllättävän suuriksi. Jälkivahinkoja aiheuttavat savu ja noki, sammutusaineet sekä korrosoivat, PVC- paloissa muodostuneet kloridi-ionijäämät. Jälkivahinkoja voidaan tehokkaasti torjua, jos toimenpiteet on etukäteen suunniteltu ja ne toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Tärkeää on nimetä ne koneet ja laitteet, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta keskeisimmät, jotta torjuntatoimet osataan kohdistaa niihin.

Vahingon jälkeen tulee tilojen kuivaaminen aloittaa välittömästi (irtovesi pois, tämän jälkeen aloitetaan ilman kuivaus), suojaamattomat metallipinnat puhdistetaan ja käsitellään suojanesteillä, vahingoittumaton omaisuus siirretään suojaan siten, ettei sitä altisteta savun hajulle tai noelle. Suurissa vahingoissa tulee ottaa yhteys vakuutusyhtiöön ja jälkivahinkojen torjuntaliikkeeseen, jotta tehokkaat torjuntatoimet voidaan aloittaa viivytyksettä ja jotta voidaan selvittää vahingon korvausperusteet.

Vahinkosaneeraustöitä tekevät mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet:

Asve-San Oy

Dammega Oy

Delete Finland Oy

FI-Service Oy

AsBestMen Oy

AT Kiinteistöcontrol Oy

Kymen asbestipurku ja romutus Oy

Suomen Saneeraustekniikka Oy

Pinalto Oy