Kiinteistökuivatus

Kastunut alue tarkennetaan kosteusmittauksilla. Tarkkojen suhteellisen kosteuden arvojen määrityksessä käytetään luotettavia kosteusmittareita.

Kuivauskaluston asennustapa valitaan kohteen rakenteelle sopivaksi.
Kastunut tila kuivataan johtamalla kuivaa ilmaa rakenteisiin. Kosteudenpoistaja kuivaa ympärillä olevaa ilmaa, joka johdetaan kastuneeseen rakenteeseen.

Kuivauksen edistymistä seurataan kosteusmittauksilla muistioineen sekä tarkastuskäynnein. Lopputarkastukseen kuuluu loppumittauspöytäkirja.

Kuivausprosessin kesto riippuu vahingon vaikeusasteesta. Rakenteiden kuivaus verrattuna niiden purkuun ja korjaukseen on jopa 80% edullisempaa.

Vesivahingot voivat johtua useista eri tekijöistä. Esimerkiksi putkistojen rakenteelliset vauriot, väärät rakennusmateriaalivalinnat, vesikatteen ja ulkovaipan vauriot, rakennustekniset virheet, puutteelliset vesi- ja kosteuseristeet, piha-alueiden väärät kallistumat. Vesivahingon tapahduttua tai havaitessa pintarakenteiden väri tai muita muutoksia on ryhdyttävä nopeasti jälkivahinkojen torjuntaan. Nopea kuivatuksen aloittaminen estää vaurion laajenemisen sekä homekasvuston syntymisen.

Kuivatusammattilaiset ja huippuluokan kalusto takaavat nopean ensiavun vesivahinkotilanteessa. Ja ensiavun jälkeen voidaan laatia suunnitelmat vaurioituneen alueen korjaamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Kiinteistökuivauksia tekevät mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet:

Asve-San Oy

Delete Finland Oy

FI-Service Oy

Imu-Tec Oy Ab

Suomen Asbestitekniikka Oy

AsBestMen Oy

AT Kiinteistöcontrol Oy

Suomen Saneeraustekniikka Oy

Ylö-Asbest Oy