Kosteus- ja homevauriokorjaukset

Homevaurion korjaustyön vaiheet
Kun jossain rakennuksessa havaitaan home/kosteusvaurio, korjaustarpeen arviointi ja korjaustyö tulee tehdä suunnitelmallisesti. Hyvällä etukäteissuunnittelulla työ edistyy vaiheittain oikeassa järjestyksessä ja kerralla oikein. Hankkeen kokonaiskuva on tiedossa alusta alkaen.

Korjaustyön eteneminen voidaan jaotella seuraaviin vaiheisiin:
1. vaurion syyn ja laajuuden selvittäminen
2. vaurion aiheuttajan poistaminen
3. korjaussuunnitelman laatiminen
4. rakenteiden kuivattaminen
5. vaurioituneiden rakenteiden uusiminen
6. käsittely desinfioivilla aineilla tarvittaessa
7. jälkiseuranta

Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen edellyttää erityistä perehtyneisyyttä rakenteiden kosteustekniseen käyttäytymiseen ja korjausrakentamiseen.

Samoin kuin uudisrakentamisessa tilaajan tulee varmistaa korjausten asianmukainen valvonta, jotta tilaajan edusta huolehditaan korjausten onnistumiseksi. Työn valvojana voi toimia esim. korjaustyön suunnittelija. Tilaajan tulee saada riittävän seikkaperäinen työn kuvaus ja dokumentointi tehdyistä töistä.

Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku ja turvalliset työmenetelmät on esitetty RATU 82-0383 - ohjekortissa, "Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku".

Korjausten jälkiseuranta voidaan toteuttaa jälkikäteen tehtävillä mikrobimittauksilla tai sisäilmastokyselyillä. Mittaukset voidaan tehdä muutaman kuukauden kuluttua korjausten valmistuttua.

Homesaneerauksiin  käytettäviä tuotteita myyvät SAP ry:n jäsenliikket löytyvät kotisivumme kohdasta Laitteet ja materiaalit.

Home- ja kosteussaneerauksia tekevät mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet:

Asbrak Oy

Asve-San Oy

Delete Finland Oy

FI-Service Oy

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy

Suomen Asbestitekniikka Oy

AsBestMen Oy

AT Kiinteistöcontrol Oy

Homex Oy

Hämeen Asbestiapu Arreset Oy

Kymen asbestipurku ja romutus Oy

Ylö-Asbest Oy

Pinalto Oy