Rakennus- ja metallipurku

Purkutyötä suunniteltaessa tehdään riittävät selvitykset purkukohteesta ja purettavista rakenteista, purkutyön vaikutuksesta kohteeseen, ympäristöön ja ympäristössä asuvien tai työskentelevien ihmisten turvallisuuteen.
Ennen purkutyön aloitusta kartoitetaan kohteessa mahdollinen asbesti ja muut ongelmajätteet. Purkutyötä varten tehdään purkuohjelma ja purkutyösuunnitelma.
Pätevällä henkilöllä tarkoitetaan rakennusalan teknillisen koulutuksen saanutta henkilöä, jolla on riittävästi kokemusta purkutyöstä ja joka osaa arvioida purettavan rakenteen tai työkohteen staattisen toiminnan työn eri vaiheissa sekä valita turvalliset työmenetelmät.

Purkutyömaan eristäminen
Purkutyömaa ja sitä ympäröivät alueet eristetään työnajaksi esim. aitaamalla tai lippusiimoilla. Alueen eristämistä ja kulun valvontaa voidaan tehostaa tarvittaessa henkilövartioinnilla tai kulkulupakorteilla.

Lisätietoja:
RATU 1185-S Purkutyön turvallisuus
Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt, vaaralliset aineet -
käsittely ja suojaus

Rakennus- ja metallipurkutöitä tekevät mm. seuraavat SAP ry:n jäsenliikkeet:

Asbrak Oy

Delete Finland Oy

FI-Service Oy

Imu-Tec Oy Ab

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy

Suomen Asbestitekniikka Oy

Veljekset Paupek Oy

Homex Oy

Hämeen Asbestiapu Arreset Oy

Kymen asbestipurku ja romutus Oy

Ylö-Asbest Oy